Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

27 Δεκ 2017

“Σλα μαχαλά”, τα παρεξηγημένα “Γύφτικα”Του Ταξιάρχη (Μάκη) Δημητρίου


Ο Σλας όπως είναι σήμερα
Δεν θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς η στιγμή που σταμάτησα να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου όσον αφορά τον τόπο καταγωγής μου, αφού έφθασα, όχι μόνο στο αντίθετο άκρο να μην αρκούμαι σε μια απλή αναφορά μου στη Λαμία ως τον τόπο καταγωγής, αλλά να υπερτονίζω πως είμαι από τα “Γύφτικα” Λαμίας...

20 Δεκ 2017

Η αγάπη δεν είναι αίσθημα, είναι μία δράση!
Έχω πει ότι η αγάπη είναι μία δράση, μία δραστηριότητα. Αυτό μας παραπέμπει στην τελευταία μείζονα λαθεμένη αντίληψη της αγάπης που θα χρειαστεί να εξετάσουμε. Η αγάπη δεν είναι αίσθημα. Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ένα αίσθημα αγάπης, και που ενεργούν μάλιστα ανταποκρινόμενοι σ’ αυτό το αίσθημα, ενεργούν με όλους τους τρόπους μιας άστοργης και καταστροφικής συμπεριφοράς...

16 Δεκ 2017

Η επιστήμη απαιτεί αθεΐα;
Το μεγάλο και αναπόφευκτο λάθος του ισχυρισμού του Dawkins ότι η επιστήμη απαιτεί αθεΐα είναι ότι προχωρεί πιο πέρα από τις αποδείξεις. Εάν ο Θεός είναι έξω από τη φύση, τότε η επιστήμη δεν μπορεί ούτε να αποδείξει ούτε να αποκλείσει την ύπαρξή Του. Η ίδια η αθεΐα, επομένως, μπορεί να θεωρηθεί σαν μια μορφή τυφλής πίστης, αφού υιοθετεί ένα σύστημα που δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βάση την καθαρή λογική...

10 Δεκ 2017

Όταν η πρόβλεψη δημιουργεί προβλήματα στην … πρόβλεψη!
Ένας λόγος που δυσχεραίνει τη «χειραγώγηση» αρκετών συστημάτων του πραγματικού κόσμου είναι το πρόβλημα της αυτοαναφοράς, που δημιουργείται από τους πολύπλοκους βρόχους ανάδρασης. Παράδειγμα: Ακόμα και η ίδια η πράξη της ανακοίνωσης μιας πρόβλεψης αναφορικά με την πορεία της οικονομίας είναι ικανή να επηρεάσει την πορεία της … οικονομίας, κάνοντας εκ των υστέρων την αρχική πρόβλεψη να φανεί λανθασμένη. Μια διασκεδαστική θεωρία των προβλημάτων που δημιουργεί η αυτοαναφορά φαίνεται μέσα από ένα δίλημμα που αντιμετώπισε κάποτε ο Ιρλανδός οικονομολόγος Μπράιαν Άρθουρ (Brian Arthur)...

8 Δεκ 2017

Σχέδιον δυτικοποιήσεως τής Ορθοδοξίας
Το μεγαλύτερον εμπόδιον εις το σχέδιον δυτικοποιήσεως τής Ορθοδοξίας υπήρξεν ο μοναχισμός. Εις αυτόν διεσώζετο η βιβλική παράδοσις των προφητών και των Αποστόλων, οίτινες απετέλουν την καρδίαν της πατερικής παραδόσεως...

5 Δεκ 2017

Η μη γραμμικότητα επιτίθεται!
Το «πρόβλημα» με τις μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις είναι ότι αψηφούν το σχήμα αίτιο – αιτιατό. Μικρές – ακόμα και απειροελάχιστες – μεταβολές στις παραμέτρους εισόδου (μεταβλητές) είναι ικανές να οδηγήσουν σε δυσανάλογα αποτελέσματα. Σε άλλες περιπτώσεις μεγάλες αλλαγές στις μεταβλητές δείχνουν να αφήνουν ασυγκίνητη την εξίσωση...