Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

22 Σεπ 2019

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ


Οι Ιησούς και Παύλος είχαν γνωρίσει, όσο ζούσαν, ότι αρκετοί μάντεις και προφήτες έκαναν χρήση στην εποχή τους ορισμένων ουσιών, που τότε τις ονόμαζαν «μαγικές», αλλά στην πραγματικότητα ήταν παραισθησιογόνες (χασίς κ.λ.π.). Αυτού του είδους τα ναρκωτικά ήταν γνωστά από την εποχή του Φαραώ της Αιγύπτου Ραμσή Β΄. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι το αφιόνι το ονόμαζαν μήκων. Οι επίδοξοι, λοιπόν, μάντεις και προφήτες έκαναν χρήση των ναρκωτικών της εποχής εκείνης για να έχουν ακουστικές κι οπτικές ψευδαισθήσεις και έτσι έπειθαν τους αφελείς ότι «επικοινωνούσαν» με θεούς και δαίμονες...