Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

29 Ιουλ 2018

Ο Φρόυντ πίστευε πως η γυναίκα είναι ένας ακρωτηριασμένος – ευνουχισμένος άνθρωπος!


Για τον Φρόυντ μόνο ο αρσενικός είναι πραγματικά ολοκληρωμένο ανθρώπινο όν. Η γυναίκα είναι ακρωτηριασμένος, ευνουχισμένος άνθρωπος.  Υποφέρει από τη μοίρα της, και μπορεί να γίνει ευτυχισμένη μόνο αν ξεπεράσει το «σύμπλεγμα ευνουχισμού» με την αποδοχή ενός τέκνου και ενός συζύγου. Είναι, όμως κατώτερη και σε άλλους τομείς – λόγου χάρη, είναι περισσότερο ναρκισσιστική και κατευθύνεται λιγότερο από όσο ο άντρας από τη συνείδηση...

22 Ιουλ 2018

Γιατί μιλάμε για πατρότητα του Θεού και όχι για μητρότητα; Γιατί στην απεικόνιση του Παντοκράτορα – Χριστού δεν μπορούμε να βάλουμε μια αγία γυναίκα;


Ερώτηση: Γιατί μιλάμε για πατρότητα; Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μητρότητα;

Μίλα για μητρότητα αν θέλεις, το ίδιο κάνει. Ο Θεός είναι άφυλος, δεν έχει φύλο. Αν βλέπετε κάποιο παραλογισμό στο να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, επειδή φοβάστε ότι αποδίδουμε αρσενικό φύλο στον Θεό, επιτρέψτε μου να πω ότι το ίδιο παράλογο είναι να λέμε πως ο Θεός είναι φως και να μην λέμε ότι ο Θεός είναι σκοτάδι...

15 Ιουλ 2018

Η εκκαθάριση των μητροκεντρικών γνωρισμάτων του χριστιανισμού από τον προτεσταντισμό


Ο προτεσταντισμός, από το άλλο μέρος, έχει πραγματοποιήσει το έργο της ολοκληρωτικής εκκαθάρισης των μητροκεντρικών γνωρισμάτων του χριστιανισμού. Τα υποκατάστατα της μητέρας, όπως η Παρθένος Μαρία ή η Εκκλησία, έχουν εξαφανιστεί, όπως εξαφανίστηκαν επίσης τα μητροκεντρικά γνωρίσματα στο πρόσωπο του Θεού. Στο κέντρο της θεολογίας του Λούθηρου βρίσκουμε την αμφιβολία ή την απελπισία σχετικά με το αν μπορεί να έχει ο αμαρτωλός κάποια βεβαιότητα πως μπορεί να αγαπηθεί...

8 Ιουλ 2018

Ο υπερβολικός ζήλος για τα πνευματικά πράγματα, πολλές φορές βλάπτει


Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του να εργάζωνται εντατικά, είπε στον Γέροντα κάπως υπεροπτικά:
- Μη εργάζεσθε την απολλυμένην βρώσιν. «Μαρία γαρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο» Λουκάς 10:42.
- Ο Αββάς Σιλουανός δεν του έδωσε απόκρισι. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να οδηγήση τον ξένο σ’ ένα αδειανό κελλί και να του δώση ένα βιβλίο να διαβάση...

1 Ιουλ 2018

Τα όρια της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
Η αρχαία θρησκεία ήταν θεμελιακά περιορισμένη και περιοριστική. Ήταν σε όλες τις περιόδους της έκφραση της θεσμισμένης κοινότητας, και έβλεπε τον άνθρωπο μόνο στο βαθμό που αυτός ήταν μέλος της κοινότητας – του γένους ή της πόλεως. Οι προσωπικές ανάγκες του ανθρώπου, πέραν από τους κοινωνικούς του θεσμούς, δεν ελήφθησαν ποτέ υπ’ όψιν...