Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

15 Ιουλ 2018

Η εκκαθάριση των μητροκεντρικών γνωρισμάτων του χριστιανισμού από τον προτεσταντισμό


Ο προτεσταντισμός, από το άλλο μέρος, έχει πραγματοποιήσει το έργο της ολοκληρωτικής εκκαθάρισης των μητροκεντρικών γνωρισμάτων του χριστιανισμού. Τα υποκατάστατα της μητέρας, όπως η Παρθένος Μαρία ή η Εκκλησία, έχουν εξαφανιστεί, όπως εξαφανίστηκαν επίσης τα μητροκεντρικά γνωρίσματα στο πρόσωπο του Θεού. Στο κέντρο της θεολογίας του Λούθηρου βρίσκουμε την αμφιβολία ή την απελπισία σχετικά με το αν μπορεί να έχει ο αμαρτωλός κάποια βεβαιότητα πως μπορεί να αγαπηθεί...

8 Ιουλ 2018

Ο υπερβολικός ζήλος για τα πνευματικά πράγματα, πολλές φορές βλάπτει


Ανέβηκε κάποτε στο Σινά ένας μοναχός από μακρινή σκήτη και φιλοξενήθηκε στο ησυχαστήριο του Αββά Σιλουανού. Βλέποντας τους υποτακτικούς του να εργάζωνται εντατικά, είπε στον Γέροντα κάπως υπεροπτικά:
- Μη εργάζεσθε την απολλυμένην βρώσιν. «Μαρία γαρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο» Λουκάς 10:42.
- Ο Αββάς Σιλουανός δεν του έδωσε απόκρισι. Πρόσταξε τον μαθητή του Ζαχαρία να οδηγήση τον ξένο σ’ ένα αδειανό κελλί και να του δώση ένα βιβλίο να διαβάση...

1 Ιουλ 2018

Τα όρια της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
Η αρχαία θρησκεία ήταν θεμελιακά περιορισμένη και περιοριστική. Ήταν σε όλες τις περιόδους της έκφραση της θεσμισμένης κοινότητας, και έβλεπε τον άνθρωπο μόνο στο βαθμό που αυτός ήταν μέλος της κοινότητας – του γένους ή της πόλεως. Οι προσωπικές ανάγκες του ανθρώπου, πέραν από τους κοινωνικούς του θεσμούς, δεν ελήφθησαν ποτέ υπ’ όψιν...