Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

14 Απρ 2019

Όταν ο Ηρακλής ζούσε θηλυπρεπή βίοΜερικοί συγγραφείς λέγουν ότι ο Ηρακλής ήτο ερωτευμένος με την Ομφάλην και ότι διήγε μαζί της βίον εκτεθηλυμένον, ουδόλως αντάξιον του παρελθόντος του. Τον παρουσιάζουν να γνέθη μαλλί, ή εξηπλωμένον εμπρός εις τα πόδια της αγαπημένης του. Ο ήρως φθάνει μέχρι του σημείου να φορή γυναικεία ενδύματα, τούτο δε επέτρεψεν εις τον Οβίδιον να διηγηθή εις τας “Fastes” του την ακόλουθον περιπέτειαν: