Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

6 Ιουν 2018

Ο Κικέρων εξυμνεί τα γηρατειά!
Ο Αριστοτέλης είχε διατυπώσει δυσμενείς κρίσεις για τα γηρατειά. Για το ίδιο θέμα ο Κικέρων στο έργο του «Διάλογος περί γήρατος» εκφράζει ευμενείς και θαρραλέες κρίσεις για το ίδιο θέμα. Ο Ρωμαίος αυτός ρήτορας, πραγματικά εξυμνεί τα γηρατειά, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να μην αποτρέπει τους ανθρώπους από αυτά.
Ο Κικέρων στα γηρατειά όχι μόνο δεν βρίσκει ελαττώματα, αλλά αντίθετα τα παρουσιάζει να υπερέχουν από τις άλλες ηλικίες σε πολλά σημεία...

Επικρατεί η άποψη λέει ο Κικέρων, ότι οι γέροι είναι δύστροποι, θυμώνουν εύκολα, είναι δύσκολα άτομα, χωρίς να τους λείπει και το ελάττωμα της φιλαργυρίας. Χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη αυτών των ελαττωμάτων, τα αποδίδει στα ήθη που επικρατούν και όχι στα γηρατειά.
Άλλωστε, η δυστροπία όπως και τα άλλα ελαττώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ως πιθανή δικαιολογία, αν όχι πάντα παραδεκτή αλλά τουλάχιστον εύλογη, το ότι οι ηλικιωμένοι φαντάζονται ότι γίνονται αντικείμενα περιφρόνησης και γελοιοποίησης. Αν προστεθεί ότι η παραμικρή διαταραχή σε ένα ασθενικό σώμα αποβαίνει ανυπόφορη, γίνεται αποδεκτή κάθε δικαιολογία. Η πνευματική καλλιέργεια και τα χρηστά ήθη κατευνάζουν τα ελαττώματα.
Αναφερόμενος ξεχωριστά στην φιλαργυρία, ο Κικέρων υποστηρίζει ότι αυτή δεν υφίσταται, γιατί θεωρεί ανόητο το να αυξάνει κάποιος τις προμήθειες του ενώ οδεύει στο τέρμα του ταξιδιού. Στη συνέχεια συμπληρώνει ότι οι γέροντες όχι μόνο δεν είναι αδρανείς και άτονοι, αλλά ευχάριστα ξαναγυρίζουν στις παλιές ασχολίες τους έχοντες τη δυνατότητα να μορφωθούν, όπως ο Σόλων εβεβαίωσε ότι «γηράσκει αεί διδασκόμενος».
Ο Κικέρων αναφέρει ότι και ο ίδιος έμαθε στα γεράματά του «Ελληνικά», ενώ στη νεότητα και την ώριμη ηλικία τα περιφρονούσε, με ζήλο δεν επιδόθηκε στη σπουδή τους, ως άνθρωπος που επιζητεί να κατευνάσει τη δίψα του. Επίσης, συμπληρώνει, ότι τόσο ανυπόμονος ήταν να μάθει «Τα ωραία Ελληνικά γνωμικά», ώστε να τα παραθέτει στο έργο του «Διάλογος περί γήρατος».
Σύμφωνα πάντα με τον Κικέρωνα οι γέροντες διαθέτουν πλέον των άλλων ορθή κρίση, είναι σοφοί και επιβάλλουν τις γνώμες τους.
    
Δρ. Χαράλαμπος Τσιλτικλής Ιατρός – Βιοπαθολόγος,
Κλινικός – Χημικός Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ «ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 5+1», ΤΕΥΧΟΣ 25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου