Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΣΛΑ ΜΑΧΑΛΑ"

23 Ιουλ 2017

Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΗ μέντοι διάπλασις της μορφής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως εξ αρχαίων παρειλήφαμεν, τοιάδε τις, ως εν τύπω περιλαβείν, ην. Ωραίος μην ην την όψιν σφόδρα˙ την γε μην ηλικίαν, είτουν αναδρομήν του σώματος, επτά σπιθαμών ην τελείων, επίξανθον έχων την τρίχα και ου πάνυ δασείαν, μάλλον μεν ουν και προς το ούλον μετρίως πως αποκλίνουσαν...
Μελαίνας δε γε τας οφρύς είχε, και ου πάνυ επικαμπείς, τους δε οφθαλμούς χαροπούς τινάς και ηρέμα επιξανθίζοντας. Ευόφθαλμος δ’ ην και επίρριν. Την μέντοι τρίχα του πώγωνος ξανθήν τινά είχε, και ουκ εις πολύ καθειμένην. Μακροτέραν δε την τρίχα της κεφαλής περιέφερε. Ουδέ ποτέ γαρ ξυρός ανέβη επί την κεφαλήν αυτού, ουδέ χειρ ανθρώπου, πλην της μητρός αυτού νηπιάζοντος.
Ηρέμα, επικλινής τον αυχένα, ως μηδέ πάνυ όρθιον και εντεταμένην έχειν την ηλικίαν του σώματος. Σιτοχρόος δε, και ου στρογγύλην έχων την όψιν ετύγχανεν, αλλ’ ώσπερ της μητρός αυτού μικρόν υποκαταβαίνουσαν, ολίγον δ’ επιφοινισσομένην, όσον υποφαίνειν το σεμνόν τε και συνετόν του ήθους και ήμερον, και το καθάπαξ αόργητον. Κατά πάντα δε ην εμφερής τη θεία και πανασπίλω εκείνου μητρί. Ταύτα μεν εν τούτοις.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ Ι» ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ «ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ», ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1975

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
Ο συγγραφέας, βυζαντινολόγος-αρχαιολόγος Κ. Δ. Καλοκύρης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Επιστημών Κατάνης και "Άρχων Μαΐστωρ" (οφφικιάλιος) του Οικουμενικού Πατριαρχείου, είναι διεθνώς γνωστός για τα μαθήματα και τις διαλέξεις του σε ξένα Πανεπιστήμια (ως των Η.Π.Α., Αυστραλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Λιβάνου) και για τα μεγάλα του συγγράμματα, όπως Άθως, Η Θεοτόκος στην εικονογραφία, Βυζαντιναί εκκλησίαι Μεσσηνίας, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία, Η ζωγραφική της Ορθοδοξίας, Αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Κρήτης και τα πολυάριθμα άλλα βιβλία του όπως: Η ναοδομία και η σύγχρονη τέχνη, Θεοτοκόπουλος, Η αρχαία Ρίθυμνα, Ο μουσουργός Ιω. Θ. Σακελλαρίδης, Η φάτνη των Χριστουγέννων, Μωυσής, Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του ναού της Αναστάσεως Ιεροσολύμων και το θέμα του αγίου Φωτός, Το εγκάρσιο διάφραγμα ναών της Δύσεως καθώς και άλλα που δημοσιεύθηκαν και σε ξένες γλώσσες. Διενέργησε ανασκαφές και αναστηλώσεις παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών ναών στην Κρήτη, μελέτησε και δημοσίευσε για την τέχνη στο Άγιο Όρος, ερεύνησε μεσαιωνικά μνημεία στα νησιά του Αιγαίου, στη Μεσσηνία, στις βαλκανικές χώρες, στο Λίβανο, στη Συρία, στη Σικελία κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου